La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) comença sent conscients de l’impacte positiu que podem sumar a la societat i en el planeta.

Pot tenir forma de projecte, tot i que no cal fer grans inversions, la RSC també és la forma amb què treballem el dia a dia: és sostenible l’elecció de recursos i mitjans? Representem la diversitat de forma inclusiva? Som conscients de l’impacte que causem amb les nostres campanyes?…

Kubler Comunicació coorganitza el Congres de Turisme i Benestar Mindfultravel Meet 2019 per contribuir a un turisme conscient i sostenible.

El Pla d’Igualtat de Gènere de l’Hotel Sant Gothard desenvolupat per Kubler Comunicació associadament amb Psicologia Social Mariella Picerno.

Creació dels continguts de la web d’Arquitectura Sense Fronteres de Catalunya en col·laboració amb l’equip tècnic de desenvolupament web.